Although it can be extracted from various aspects of his practice, the body is most directly present in Ištvan Išt Huzjan’s performances related to personal journeys, during which he is measuring distances with his own body. This gesture connects to the symbolic “materialization“ of the artist’s “emptiness” that arises during the journeys and is meant to unveil and redefine a series of relations – his performances question political and social relations, as well as interactions between objects and subjects, relations within the institutional system of art and the conditions of work.

Deși se regăsește în diverse aspecte ale practicii lui Ištvan Išt Huzjan, corpul este prezent în cel mai direct mod în performance-urile lui legate de călătorii personale, în timpul cărora măsoară distanțele cu propriul corp. Acest gest are legătură cu „materializarea” simbolică a „vidului” artistului, care apare în cursul călătoriilor, și este menit să dezvăluie și să redefinească o serie de relații – performance-urile lui chestionează relații politice și sociale, precum și interacțiuni între obiecte și subiecți, relații în interiorul sistemului instituțional al artei și condițiile de lucru.

Istvan Ist Huzjan, Planetary Performance: From Sunrise to Sunset, 2019, photography

From Sunrise to Sunset is grounded in Huzjan’s idea that a truthful image on the relationship between man and nature in the context of art can be obtained only by investigating the relationship between artist and curator. Consequently, he suggested to Olivier Bellflamme that they travel to antipodes of the Earth. As the artist followed the Sun’s movement in the Peruvian Andes on the 21st of June, the curator recorded the day following the solstice at the opposite side of the planet, in Laos. Once the Sun set for the artist, it rose for the curator.

From Sunrise to Sunset se bazează pe ideea lui Huzjan că o imagine autentică asupra relației om-natură în contextul artei poate fi obținută doar prin investigarea relației dintre artist și curator. Prin urmare, i-a propus lui Olivier Bellflamme să călătorească la antipozi ai Pământului. În timp ce artistul a urmărit mișcarea Soarelui în Anzii din Peru pe 21 iunie, curatorul a înregistrat ziua următoare solstițiului la capătul opus al planetei, în Laos. Când Soarele a apus pentru artist, a răsărit pentru curator. 

Istvan Ist Huzjan, From Sunrise to Sunset, 2019, negative
From Sunrise to Sunset, 2019, text, drawing, performance, photography; produced for project Lucrèce in collaboration with Olivier Bellflamme and Viriya Chotpanyavisut; photograph: 100 x 70 cm, text: 30 x 20 cm, diagram: 30 x 20 cm, photographic negative: 35mm film
Istvan Ist Huzjan, Line Umpire, 2018, photography
Istvan Ist Huzjan, Line Umpire, 2018, text

Line Umpire, 2018. Installation views from Ištvan Išt Huzjan’s solo exhibition ‘Debris’ at Gaep, 2019

“The idea behind the performance Line Umpire was to walk a full circle of the Brussels Region line, 65 kilometres in total, in order to see it and examine it as a nonpartisan observer, someone who speaks neither French nor Dutch.”
— Ištvan Išt Huzjan

 

„Ideea din spatele performance-ului Line Umpire a fost de a străbate pe jos linia circulară care definește granițele Regiunii Brussels, 65 de kilometri în total, pentru a o vedea și a o examina ca un observator nepartizan, cineva care nu vorbește nici franceză, nici neerlandeză.”
Istvan Ist Huzjan, Path Sava - Mura, 2016
Path Sava - Mura (Ljubljana, Slovenia - Laafeld, Austria), 2016, 170 x 7 x 3 cm
Istvan Ist Huzjan, E6 - YU, 2013
E6 - YU (Ljubljana, Slovenia - Rijeka, Croatia), 2013, 110 x 17 x 3 cm
Istvan Ist Huzjan, Walk on Water, 2017
Walk on Water (Knokke Belgium - The Netherlands border, De Panne Belgium - France border), 2017, 83 x 6 x 5 cm
Istvan Ist Huzjan, Griffith Park Walk, 2014
Griffith Park Walk (hike above Los Angeles, USA), 2014, 78 x 6 x 2 cm
Istvan Ist Huzjan, Daily Chores on 5th Avenue, 2017
Daily Chores on 5th Avenue (walk and cleaning of 5th Avenue, Manhattan, New York, USA), 2017, 60 x 7 x 3 cm
Istvan Ist Huzjan, Smokey Mountains Walk, 2015
Smokey Mountains Walk (hike above Knoxville, Tennessee, USA), 2015, 56 x 4 x 2 cm

These six horizontal plaster sculptures or little monuments are copies of walking sticks that the artist used in his performative walks between 2013 and 2017. Depending on the geographical place where the walk took place, one or two sticks have been reshaped after the performance due to transport. The sticks have been copied in plaster as a reference to sculpture making and are placed in horizontal position to refer to Earth’s horizon.

Aceste șase sculpturi orizontale din ipsos sau mici monumente sunt cópii ale unor bețe de drumeție folosite între 2013 și 2017 de artist în timpul acțiunilor lui performative bazate pe mers. În funcție de locul geografic unde acțiunea s-a desfășurat, un băț sau două au fost remodelate după performance, în urma transportului. Ele au fost copiate în ipsos pentru a face trimitere la procesul de realizare a unei sculpturi și sunt plasate în poziție orizontală, o referire directă la linia de orizont a Pământului.

A look inside the three artist books ‘MERA’ (in English: measure), that document distances Ištvan Išt Huzjan has measured using his own body / Cele trei cărți de artist intitulate ‘MERA’ („măsură”) documentează distanțe pe care Ištvan Išt Huzjan le-a măsurat folosindu-și propriul corp.

Istvan Ist Huzjan, MERA I, artist book
MERA I: Walk on Water, artist book, publisher: MER. Paper Kunsthalle

On the seaside border between The Netherlands and Belgium, the artist took a photograph of The Netherlands, turned around and started walking along the Belgium coast. With one leg in water and the other on land, he walked slowly and took a photograph of the horizon facing southwards about every hour. By nightfall he reached Ostend, where he rested. Next morning his movement continued in the same manner until he reached France, where he turned yet again facing north and took the last photograph.

La granița de litoral dintre Olanda și Belgia, artistul a fotografiat țărmul olandez, s-a întors și a început să meargă de-a lungul coastei belgiene. Cu un picior în apă și celălalt pe uscat, a mers încet și a fotografiat orizontul cu fața spre sud aproximativ din oră în oră. La căderea nopții a ajuns la Ostend, unde s-a odihnit. A doua zi de dimineață, și-a reluat mersul în aceeași manieră și a continuat până la granița cu Franța, unde s-a întors cu fața spre nord și a făcut ultima fotografie.

On the occasion of the exhibition NSK State Art: New York, The Impossible Return at James Gallery of the Graduate Center City University of New York, Huzjan walked the 5th Avenue from the corner of W 143rd Street and 5th Avenue to the North entrance of the Washington Square Park. His movement was photo documented from the position of the Avenue’s 126 intersections. During his walk he cleaned the gutter of the Avenue by collecting waste in transparent plastic 16-gallon bags. A heap of 6 garbage bags was exhibited in front of the gallery at 365 5th Avenue on February 8, 2017. The following morning the heap was picked up by The City of New York Department of Sanitation.

Cu ocazia expoziției NSK State Art: New York, The Impossible Return, de la James Gallery of the Graduate Center City University of New York, Huzjan a parcurs pe jos 5th Avenue, de la intersecția dintre W 143rd Street și 5th Avenue până la intrarea de nord în Washington Square Park. Mișcarea lui a fost documentată foto în cele 126 de intersecții ale bulevardului. În timpul mersului, artistul a strâns gunoaiele de pe marginea drumului în saci transparenți de plastic, de 60 de litri. O grămadă cu 6 saci plini de gunoaie a fost expusă în fața galeriei de pe 365 5th Avenue, în data de 8 februarie 2017. A doua zi dimineață, sacii au fost ridicați de serviciul de salubritate al orașului.

Istvan Ist Huzjan, MERA II, artist book
MERA II: Daily Chores on 5th Avenue, artist book, publisher: MER. Paper Kunsthalle
Istvan Ist Huzjan, MERA III, artist book
MERA III: Thank You All For Coming, artist book, publisher: MER. Paper Kunsthalle

On the occasion of his solo show de Métrico a Imperial at PROYECTOSMONCLOVA, in Mexico City, Huzjan shook hands and spoke with visitors at the opening. To each of them he presented himself and expressed his gratitude for their attendance starting with the sentence: “Thank you for coming.”

Cu ocazia expoziției sale personale de Métrico a Imperial, de la PROYECTOSMONCLOVA în Ciudad de México, Huzjan a dat mâna și a vorbit cu toți vizitatorii prezenți la vernisaj. Față de fiecare dintre ei și-a exprimat gratitudinea pentru prezență, începând cu aceeași propoziție: „Mulțumesc că ați venit”.

Resilience Test is a series of three online presentations of Marilena Preda Sânc, Vlatka Horvat and Ištvan Išt Huzjan, artists of different generations whose work is connected by their shared interest in re-examining resilience and the sociopolitical role of the body.

Resilience Test este o serie de trei expoziții online avându-i ca protagoniști pe Marilena Preda Sânc, Vlatka Horvat și Ištvan Išt Huzjan, artiști din generații diferite ale căror practici sunt conectate prin interesul față de reexaminarea rezilienței și a rolului sociopolitic al corpului.

Project financed by / Proiect finanțat de: Ministerul Culturii

Partners / Parteneri: Embassy of the Republic of Slovenia Bucharest and Embassy of the Republic of Croatia in Romania 

Media Partners / Parteneri media: Radio România Cultural, Revista ARTA, Zeppelin 

To learn more about Ištvan Išt Huzjan