///// 5 Chambers

10 October - 20 December 2014

Works

About

Expoziţia introduce o serie de experimente eclectice relevante pentru practica artistică a lui Radu Cioca din ultimii patru-cinci ani.

Artistul îşi acordă libertatea de a utiliza mijloace artistice variate pe care le articulează propriului limbaj, pornind de la un concept dezvoltat gradual. Rezultatul unui proces de căutare genuin, această diversitate lasă loc unei explorări continue atât pentru artist, cât şi pentru privitor.

La nivel conceptual, lucrările din expoziţie construiesc naraţiuni multistratificate ce explorează universul spiritual şi elementele care îl pervertesc. Marcând contextual percepţia realităţii, timpul rămâne elementul care domină discret, dar implacabil cadrul propus. 

Algoritmul celor cinci camere se dezvăluie firesc, odată cu asimilarea întregului material, astfel că identitatea coerentă a elementelor oferite spre investigare transpare şi pleacă de la artist ca numitor comun.

Artists