Shortcuts: Introducing the artists

19 September 2021

Faceți cunoștință cu cei 11 artiști emergenți care participă la proiectul de mentorat intensiv Shortcuts (20 septembrie – 15 octombrie 2021). Ei au fost selectați în urma unui apel deschis, dintr-un total de 95 de înscrieri, de către un juriu format din Andrei Breahnă, Marilena Preda Sânc, Alex Radu și Georgia Țidorescu.

Meet the 11 emerging artists who participate in our intensive mentorship project Shortcuts (20 September – 15 October 2021). Following the open call, the participants were selected out of 95 applicants by a panel comprised of Andrei Breahnă, Marilena Preda Sânc, Alex Radu, and Georgia Țidorescu.

Dona Arnakis

Dona a studiat atât Sculptură, cât și Grafică la Universitatea de Vest din Timișoara. Lucrează cu medii variate – desen, sculptură, instalație – și este preocupată de formele organice din realitatea imediată. În cursul ultimilor trei ani, a avut o expoziție personală la Calina (Timișoara) și participat, printre altele, în show-uri de grup la Kunsthalle Bega și Galeria Sector 1.

Diana Matilda Crișan

Diana a absolvit Pictura la UNArte București, dar practica ei actuală gravitează în jurul broderiei, prin care aduce în discuție chestiuni legate de reprezentarea corpului feminin. Ea țese în jurul unor mitologii personale, abordând teme precum identitatea de gen, transgresiunea erotică, scenarii BDSM, extinderea esteticii corpului queer și poziția femeii în lumea artei.

Lucia Ghegu

După licența în Grafică la UNArte București, Lucia a obținut o bursă de cercetare la Accademia di Romania în Roma (2018-2020), în timpul căreia a dezvoltat un proiect artistic despre impactul migrației post-comuniste asupra românilor din Italia. Mobilitatea, identitatea și tensiunea dintre așteptări și realitate se află în centrul tematic al lucrărilor ei.

Maria Mandea

De la scenografie, în special în teatru pentru copii, a trecut la folosirea strategiilor de joc în contexte artistice. Interesată să creeze situații participative cu ajutorul unor indicii vizuale, Maria este atrasă, în prezent, de mediul instalațiilor-joc de mari dimensiuni. A co-fondat spațiul de artă participativă Știrbei47 în 2021 și lucrează la un doctorat în domeniul designului de joacă la UNArte București.

Bogdan Matei

Student la doctorat în Timișoara, Bogdan investighează statutul obiectului de artă în era inteligenței artificiale și a realităților virtuale. Lucrări ale lui au fost incluse în expoziții de grup la Kunsthalle Bega (Timișoara), MAGMA (Sfântu Gheorghe) și Muzeul de Artă din Arad, printre alte locuri.

Alexandra Mereuți & Sebastian Danciu (duo)

Absolvenți de Grafică la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Alexandra și Sebastian au pus bazele unei practici de duo în cursul unei recente mobilități de studiu Erasmus+ la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts în Lyon (Franța). Cercetarea pe care au început-o în Villeurbanne, parte din zona metropolitană Lyon, se axează pe tensiunea dintre identitatea culturală și istorică, pe de o parte, și dezvoltarea urbană post-industrială, pe de alta. În 2019 au fost co-curatori ai expoziției de grup New wave #1: When the center does not hold la Fabrica de Pensule.

Ana Pascu

Studentă în anul II la UNArte București, Departamentul Imagine Dinamică și Fotografie, Ana a participat în proiectul Staycation (desfășurat de CTG Collective, Sandwich și Galeria Catinca Tabacaru) și în expozițiile Modulated Histories (I + II), o colaborare între Muzeul Național de Artă Contemporană și platforma Laborator artistic.

Gavril Pop

Gavril a absolvit Pictura în 2020 și urmează în prezent un program de master la Universitatea de Vest din Timișoara. Lucrările lui tind să investigheze conceptele de limbaj, baze de date și varii moduri de înregistrare a timpului. În cursul ultimului an a avut o expoziție personală la Camera Project Space (Cluj-Napoca) și a participat în expoziția de grup Later Edit de la Kunsthalle Bega (Timișoara).

Diana Popuț

În cadrul studiilor doctorale la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Diana a beneficiat în 2020 de o mobilitate Erasmus+, sub forma unei rezidențe artistice în atelierul lui Laurențiu Craioveanu din Lodi (Italia). Lucrările ei, explorări ale timpului și ale urmelor pe care le lasă în memoria noastră, au fost prezentate anul acesta în expoziția duo Suddenly Clear (cu Mihai Plătică) la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.

Miruna Radovici

Miruna a absolvit masterul în Arte Grafice la UNArte București în 2020 și a studiat la Institut Supérieur des Beaux Arts din Besançon (Franța) în 2019. Lucrările realizate în anii de master au fost prezentate în această iarnă în expoziția personală Self Reflection is Hard From an Unflattering Angle la Galeria Posibilă (București).

Stanca Soare

De naționalitate franco-română, Stanca a studiat la École Supérieure d’Arts et Médias de Caen – Cherbourg, Institut Supérieur des Arts de Toulouse și École Nationale Supérieure d’Arts de Bourges (Franța). În 2021 s-a mutat înapoi în România pentru a înțelege mai bine practica artizanală a țeserii și pentru a dezvolta proiecte artistice bazate pe acest studiu. 

Dona Arnakis

Dona studied both Graphic Arts and Sculpture at the West Univesity in Timișoara and works across drawing, sculpture and installation. Her eye is drawn to the organic shapes in our surroundings. In the last three years, she had a solo exhibition at Calina (Timișoara) and participated in group shows at Kunsthalle Bega and Sector 1 Gallery, among other places.

Diana Matilda Crișan

Diana studied Painting at UNArte Bucharest, but is currently focusing on an embroidery practice that concerns itself with the representation of the female body. She weaves around personal mythologies, addressing gender identity, erotic transgression, BDSM scenarios, the expansion of queer body aesthetics, and the position of women in the art world.

Lucia Ghegu

After her BA in Graphic Arts at UNArte Bucharest, Lucia earned a research scholarship at Accademia di Romania in Rome (2018-2020) during which she developed an artistic project on the impact of post-communist migration on Romanians living in Italy. Mobility, identity and the tension between expectations and reality are at the heart of her work.

Maria Mandea

She started with stage design and gradually switched to using play strategies in artistic contexts. Interested in creating participatory situations through visual cues, Maria is drawn to the medium of large-scale installation games. She has co-founded the participatory art space Știrbei47 in 2021 and is working on her Ph.D. in play design at UNArte Bucharest.

Bogdan Matei

Currently a Ph.D. student in Timișoara, Bogdan is interested in questioning the status of the art object in the new era of artificial intelligence, metadata and virtual realities. His works have been shown in group exhibitions at Kunsthalle Bega (Timișoara), MAGMA (Sfântu Gheorghe) and the Arad Art Museum, among other places.

Alexandra Mereuți & Sebastian Danciu (duo)

Graduates of the University of Arts and Design in Cluj-Napoca, Alexandra and Sebastian began building a duo practice during a recent mobility project by Erasmus+ at École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Lyon (France). The research they started in Villeurbanne, part of Lyon metropolitan area, focuses on the tension between cultural and historic identity, on one hand, and post-industrial urban development, on the other. In 2019 they co-curated the group exhibition New wave #1: When the center does not hold at Fabrica de Pensule.

Ana Pascu

A sophomore at UNArte Bucharest, Photography and Time-Based Media Arts Department, Ana has taken part in the project Staycation (CTG Collective, Sandwich and Galeria Catinca Tabacaru) and in the exhibitions Modulated Histories (I + II), a collaboration between The National Museum of Contemporary Art and the platform Laborator artistic.

Gavril Pop

Gavril earned a BA in Painting in 2020 and is currently enrolled in a master’s program at the West University in Timișoara. His work tends to probe the concepts of language, database and time recording. During the last year he had a solo exhibition at Camera Project Space (Cluj-Napoca) and participated in the group show Later Edit at Kunsthalle Bega (Timișoara).

Diana Popuț

As a Ph.D. at the University of Arts and Design in Cluj-Napoca, Diana has been part of the mobility project by Erasmus+ in 2020, with an art residency at Laurențiu Craioveanu’s studio in Lodi (Italy). Most recently, her work, exploring time and the traces it leaves in our memory, has been shown in the duo exhibition Suddenly Clear (with Mihai Plătică) at the Art Museum in Cluj-Napoca.

Miruna Radovici

Miruna earned a MA in Graphic Arts at UNArte Bucharest in 2020 and studied at Institut Supérieur des Beaux Arts in Besançon (France) in 2019. Her works from these years have been shown in the solo exhibition Self Reflection is Hard From an Unflattering Angle at Galeria Posibilă (Bucharest).

Stanca Soare

The Romanian-French artist graduated from the École Supérieure d’Arts et Médias de Caen – Cherbourg, Institut Supérieur des Arts de Toulouse and École Nationale Supérieure d’Arts de Bourges (France). In 2021 she has moved back to Romania to deepen her understanding of artisanal weaving and develop artistic projects informed by this knowledge.

Shortcuts se adresează artiștilor emergenți interesați să se dezvolte profesional printr-o abordare strategică și prin abilități de prezentare, organizare și comunicare a practicii proprii.

Proiectul este menit să le ofere participanților cunoștințe despre aspecte precum funcționarea unei organizații din domeniul artei contemporane, bugete de producție, stabilirea prețurilor lucrărilor de artă, prezentarea practicii proprii și conectarea cu diverse categorii de public.

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)

Parteneri media: RFI România, Radio România Cultural, Revista ARTA, ArTeVezi

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Shortcuts is for emerging artists who are interested to grow professionally through strategic thinking and improved abilities of presenting, organizing and communicating their work. 

The project is designed to help participants gain knowledge on areas such as the internal functioning of an arts organization, production budgets, pricing of artworks, writing about their work and connecting with different audiences.

Project co-financed by the Administration of the National Cultural Fund (AFCN)

Media partners: RFI România, Radio România Cultural, Revista ARTA, ArTeVezi

The project does not necessarily represent the position of the AFCN. The AFCN is neither responsible for the project content nor for the way in which the project results may be used. These are entirely the responsibility of the grant beneficiary.